Ahmed Ziyaüddin Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 4 Şubat 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin hayatı
  Ahmed Ziyaüddin Efendi hakkında bilgi


  Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi (d. 1813 - ö. 1893), Gümüşhanevi Tekkesi’nin kurucusu. Gümüşhaneli bir tüccarın oğludur. "Milli İslamcılık" akımını başlatan kişi olarakta günümüzde bilinir.

  Ahmed Ziyaüddin Efendi; İstanbul’a gelerek önce Beyazıt, ardından da Mahmut Paşa medreselerinde okudu. Bu dönemde "Kürt Hoca" lakabıyla bilinen Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman el-Harputi’ne öğrenci oldu. 1844’te müderrislik icazeti aldıktan sonra Beyazıt Medresesi’nde ders vermeye başladı.
  1848’de, Üsküdar’daki Alacaminare Tekkesi’nde Mevlana Halid-i Bağdadi’nin halifelerinden Abdülfettah el-Ukari ile tanışarak onun aracılığıyla Trablusşam Müftüsü Ahmet Ervadi’ye bağlandı. 1859’da Cağaloğlu’ndaki Fatma Sultan Camii’nde irşada başladı ve bu camii zamanla Gümüşhanevi Dergahı olarak günümüze kadar anılmaya başlandı.
  Ahmed Ziyaüddin; 28 yılını kitap çalışmalarına verdi, 18 bin eser bulunan 4 kütüphanesi bulunmaktaydı. "Mecmuatül Ahzab" adlı kitabı derledi.

  Eserleri:

  Râmûzü’l-Ehâdîs
  Levâmiu’l-Ukûl (Râmûz’un şerhi)
  Acâibü’n-Nübüvve
  Letâifü’l-Hikem
  Hadîs-i Erbaîn
  Câmiü’l-Usûl
  Mecmûatü’l-Ahzâb
  Rûhu’l-Arifîn
  ''Necâtü’l-Gâfilîn
  Devâü’l-Müslimîn
  Netâicü’l-İhlâs


   
Yükleniyor...
- Ahmed Ziyaüddin Efendi Forum Tarih
1.Ahmed kısaca hayatı Osmanlı Tarihi 17 Ağustos 2015
Tarhuncu Ahmed Paşa Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 23 Kasım 2012
Muhammed Bin Ahmed Fergal Kimdir, Kısaca Hakkında bilgi 9 Ekim 2012
Mirza Hüsameddin Ahmed Kimdir, Kısaca Biyografi 29 Eylül 2012