Ahmed Nûbani Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 30 Ocak 2012 tarihinde açılan konu

  1. Ahmed Nûbani hayatı
    Ahmed Nubani hakkında bilgi

    Ahmed Nubani Kudüs'te yetişen büyük velîlerden. İsmi Ahmed bin Abdullah Nûbânî'dir. Evliyânın şâhı Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin neslindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Güzel hâlleri ve kerâmetleriyle tanındı. 1904 (H.1322) senesi Kudüs yakınındaki Mezra' köyünde vefât etti.

    Ahmed Nûbânî, velî olan bir ana baba ve dede elinde yetişti. Nûbânî âilesinin Kudüs'te şöhret ve îtibârı çoktu. Büyük dedesi Şeyh Nûbânî evliyânın büyüklerinden ve kerâmetleri görülmüş bir zâttı. Ahmed Nûbânî de ceddinin güzel ahlâk ve edebi üzere yürüdü. Ümmîydi. Lâkin bütün ilimlerde kendisine sorulan soruları cevaplandırırdı. Bilhassa tıp ilminde pek mâhirdi.
     
Yükleniyor...
- Ahmed Nûbani Kimdir Forum Tarih
1.Ahmed kısaca hayatı Osmanlı Tarihi 17 Ağustos 2015
Tarhuncu Ahmed Paşa Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 23 Kasım 2012
Muhammed Bin Ahmed Fergal Kimdir, Kısaca Hakkında bilgi 9 Ekim 2012
Mirza Hüsameddin Ahmed Kimdir, Kısaca Biyografi 29 Eylül 2012