Ahmed Diyobendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 10 Ocak 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmed Diyobendi hayatı
  Ahmed Diyobendi biyografi


  Ahmed Diyobendi Kimdir

  Ahmed Diyobendi Hindistan’da yetişen velîlerdendir. Doğum ve ölüm târihleri belli değildir. Sehârenpûr’a yakın Diyobend şehrinde dünyaya geldi. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. İlim öğrenmek için çeşitli beldeleri dolaştı. Serhend şehrine giderek İmâm-ı Rabbânî hazretlerine talebe oldu. İhlâsı sebebiyle İmâm-ı Rabbânî’nin iltifat ve merhametine kavuştu. İmâm-ı Rabbânî, Ahmed Diyobendî’nin terbiyesini halîfesi Mîr Muhammed’e havâle etti.

  Ahmed Diyobendî ondan pekçok mânevî ilimler elde etti. Sonra tekrar İmâm-ı Rabbânî’nin huzûruna gelip, sohbetlerine devâm ederek kemâle geldi. Bir süre sonra icâzet, diploma ve halîfelik aldı.


  Ahmed Diyobendî’nin sohbetleri çok tesirliydi. Dinleyenler kendinden geçerdi. Pekçok talebe feyz almak için ona mürâcaat etti. Onun teveccüh ve tasarrufları gâyet tesirliydi. Bir süre Ekberabat’ta insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlattı ve onlara doğru yolu gösterdi. Onun sohbetlerinin bereketi ile Bengâle’nin ileri gelenlerinden Kâsım Han, Eshâb-ı kirâm düşmanlığından vazgeçip, Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdına kavuştu. Ahmed Diyobendî’nin huzûrunda tövbe edip, talebeliğe kabûl edilmesini istedi. Talebeliğe kabûlü ile Ahmed Diyobendî’nin mânevî terbiyesi altına girdi. Hocasına çok muhabbet besleyen Kasım Han, yüksek mânevî derecelere kavuştu. Kâsım Hanın teklifi üzerine Bengâle’ye giden Ahmed Diyobendî’ye âlimler, sâlihler, büyük küçük herkes talebe oldu. Bâzı zâtlar ondan halîfelik ve başkalarını yetiştirmek için icâzet, diploma aldı.
   
Yükleniyor...
- Ahmed Diyobendi Kimdir Forum Tarih
1.Ahmed kısaca hayatı Osmanlı Tarihi 17 Ağustos 2015
Tarhuncu Ahmed Paşa Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 23 Kasım 2012
Muhammed Bin Ahmed Fergal Kimdir, Kısaca Hakkında bilgi 9 Ekim 2012
Mirza Hüsameddin Ahmed Kimdir, Kısaca Biyografi 29 Eylül 2012