Ahmed Bin Üstazül-Azam Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 2 Şubat 2012 tarihinde açılan konu

  1. Ahmed Bin Üstazül-Azam Hayatı
    Ahmed Bin Üstazül-Azam Biyografisi

    Ahmed Bin Üstazül-Azam Yemen'de yaşamış evliyânın büyüklerinden. İsmi,Alevî bin Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ahmed olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır. Yemen'de Terîm şehrinde doğdu. Ahmed Bin Üstazül-Azam Doğum târihi bilinmemektedir. Ahmed Bin Üstazül-Azam Baba ve dedeleri gibi fazîlet sâhibi bir zât idi. Çok kerâmetleri görüldü. 1270 (H.669) senesi Terîm'de vefât etti. Zenbil Kabristânlığına defnedildi. Ahmed Bin Üstazül-Azam Kabri ziyâret mahalli olup, gelenler rûhâniyetinden istifâde ile murâdlarına kavuşmaktadır.

    Ahmed Bin Üstazül-Azam Seyyid Alevî ilk önce Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Kâmil bir zât olan babasının terbiyesinde yetişti. Zamânının fen bilgilerinde ve dînî ilimlerde üstün bir dereceye yükseldi.Ahmed Bin Üstazül-Azam Tasavvuf adı verilen kalb ilimlerinde zamânın ileri gelen velîleri arasına girdi. Bu sebeple evliyâ bir zât olan babası onu medheder, velîlikte daha yüksek derecelere kavuşacağını işâret ederdi.
     
Yükleniyor...
- Ahmed Üstazül Azam Forum Tarih
1.Ahmed kısaca hayatı Osmanlı Tarihi 17 Ağustos 2015
Tarhuncu Ahmed Paşa Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 23 Kasım 2012
Muhammed Bin Ahmed Fergal Kimdir, Kısaca Hakkında bilgi 9 Ekim 2012
Mirza Hüsameddin Ahmed Kimdir, Kısaca Biyografi 29 Eylül 2012