Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 25 Ocak 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti Kimdir
  Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti Hayatı


  AHMED BİN İBRÂHİM EL-VÂSITÎ

  Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi, Ahmed bin İbrâhim bin Abdurrahmân bin Mes'ûd bin Ömer el-Vâsıtîdir. 1258 (H.657) senesinde Vâsıt şehrinin doğusunda bulunan Fânus köyünde doğdu. 1311 (H.711)'de Dımeşk'da (Şam) vefât etti. Kâsiyûn Dağının eteğinde defnedildi. Şeyh-ül-Hızâmiyye el-Vâsıtî diye meşhur oldu. İlim öğrenmek için pekçok şehri dolaştı. Birçok defâ Mekke-i mükerremeye gidip hac yaptı. Bu yolculukları esnâsında fıkıh, hadîs ve siyer âlimlerinden birçok zât ile karşılaştı. Onlardan ilim öğrendi. Mısır'a sonra da Şam'a gitti.

  Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti, tasavvufu öğrenmek ve bu yola bağlanmak isteyenlerin en çok faydalandığı kimselerden birisi olup, eserleri de çok faydalıydı. Tasavvuf ve hadîs ehlinden çok kimseler, ondan faydalanmışlardı. Hattâ bid'at ehlinden, Peygamber efendimiz ve Eshâbının yolundan ayrılan birçok kimseler, bunun eserlerini okuyarak bozuk îtikâdlarından ayrılmışlardı.

  Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti Eserleri;
  1. İrşâd-ül-Müslimîn li Tarîkati Şeyh-il-Müttekîn: Basılmış bir eserdir.
  2. Şerhu Menâzil-is-Sâirîn: Tamamlayamamıştır.
  3. El-Belâga Vel-İknâ fî Halli Şühbeti Mes'elet-is-Simâ' Fil-Fıkh: Kâfî kitabının muhtasarıdır.
  4. Medhalü Ehl-il-Fıkhı vel-Lisâni ilâ Meydan-il-Muhabbeti vel-İrfân.
  5. Miftâhu Tarîk-ıl-Muhibbîn ve Bâb-ül-Ünsi bi-Rabbil-âlemîn.
  alıntı
   
Yükleniyor...
- Ahmed İbrahim Vasıti Forum Tarih
Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Biyografi 25 Ocak 2012
1.Ahmed kısaca hayatı Osmanlı Tarihi 17 Ağustos 2015
Tarhuncu Ahmed Paşa Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 23 Kasım 2012
Muhammed Bin Ahmed Fergal Kimdir, Kısaca Hakkında bilgi 9 Ekim 2012