Adet döneminde oruç tutulur mu kısaca

'Ramazan ve Oruç' forumunda Aysell tarafından 30 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

  1. Kadınlar âdet döneminde oruç tutabilirler mi?
    Kadınlar âdetli iken namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Âdetli kadının namaz kılmasının ve oruç tutmasının câiz ve sahih olmadığında, yani âdetin bu iki ibadetin edasına engel bir mazeret sayıldığında fakihler görüş birliği içindedir (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-Cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118). Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Hz. Âişe Resûlüllâh’a kendisine, “Neden âdet gören bir kadın, temizlendikten sonra âdet günlerinde kılmadığı namazları kaza etmiyor da tutmadığı oruçları kaza ediyor?” diye soran Muâze adlı hanıma, “Sen Harûriyye’den (Hâricîlerden) misin?” demiş; bu kadının “Hayır, Harûriyye değilim, ama (öğrenmek için) soruyorum.” cevabı üzerine de, Resûlullah döneminde kendileri âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle emrolunmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).
     
Yükleniyor...
- Adet döneminde oruç Forum Tarih
Adet Döneminde Oruç Tutulur Mu Sorularla İslamiyet 7 Ağustos 2011
Adet Döneminde Migren neden olur? Sağlık Rehberi 17 Mayıs 2016
Adet Döneminde Okunacak Dualar Nelerdir? Dualar ve Faziletleri 19 Haziran 2014
Adet Döneminden Sonra Gelen Kahverengi Akıntı Kadınca 14 Mart 2014