Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) Kimdir, Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 29 Kasım 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdullah-I İsfehani Kimdir,
  AbdullahI İsfehani hayatı
  Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) biyografi

  Abdullah-I İsfehani (Kutbüddin-İ İsfehbezi) Kimdir, Hakkında Bilgi

  Abdullahı İsfehani İsfehan'da yetişen evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî'nin üç büyük talebesinden biridir. İsmi, Abdullah bin Şemseddîn Muhammed bin Eymen en-Nûrî el-İsfehânî el-İsfehbezî, künyesi Ebû Muhammed'dir. Lakabı Kutbüddîn ve Necmeddîn'dir. Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Vefât târihinde de kaynaklarda değişik rivâyetler bulunmaktadır. Nefehât-ül-Üns'te 1321 (H.721) olarak bildirilen bu vefât târihi Keşf-üz-zünûn'da 1361 (H.763) olarak bildirilmektedir. İlim öğrenmek için Şam'a ve başka yerlere gidip oralarda bulunan âlimlerden ilim öğrendi. Kendisinden de birçok kimse istifâde etti.

  Abdullahı İsfehani eserleri

  Abdullah'ı İsfehânîn Mi'yâr-ül-Mürîdîn, Risâlet-ül-Mekkiyye, Nûr-ül-Akâid, Dıyâ-ül-Fevâid ve Sülûk-ül-Ülemâ gibi kıymetli eserleri vardır.


  alıntı
   
Yükleniyor...
- Abdullah İsfehani (Kutbüddin Forum Tarih
ABDULLAH-I İSFEHÂNÎ (Kutbüddîn-i İsfehbezî) İslami Bilgiler 23 Ağustos 2009
Abdullah İmami İsfehani Kimdir, Hakkında Bilgi İslami Bilgiler 29 Kasım 2011
Farah Zeynep Abdullah Gel Ya da Git Şarkısı Medya Bölümü 18 Mayıs 2016
Recep Tayyip Erdoğan mı, Abdullah Gül mü daha yaşlıdır Sorun Cevaplayalım 3 Eylül 2014