Abdest Alırken Neler Söylenir

Konusu 'İslami Bilgiler' forumundadır ve EyLüL tarafından 23 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. EyLüL Üye

  Abdest Alırken Okunan Dualar Neler  Abdest Alırken Neler Okunur


  - Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra

  Elhamdu lillahillezî ce'ale'l-mâ'e tahûran ve ce'ale'l-islâme nûra!
  (Suyu temiz, islamı nur kılan Allah'a hamdolsun)

  -Ağıza su verirken:

  Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke'sen lâ azma'u ba'dehû ebedâ
  (Allah'ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım)

  - Burnuna su verirken

  Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na'imike ve cinânike
  (Allah'ım, bana ni'metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma)

  -Yüzünü yıkarken

  "Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh
  (Allah'ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart)


  -Sağ kolu yıkarken

  Allahumme a'tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ
  (Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır)

  - Sol kolu yıkarken

  Allahumme lâ tu"tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ'i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ
  (Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme)


  - Başı meshederken

  Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik
  (Allah'ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir)

  -Kulakları mesederken

  Allâhumme'c'alnî minellezîne yestemi'ûne'l-kavle fe-yettebiûne ahseneh
  (Allah'ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle)

  - Boynu meshederken:

  Allâhumme a'tik rakabetî mine'n-nâri vehfeznî mine's-selâsili ve'l-ağlâl
  (Allah'ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru)

  Sağ ayağı yıkarken:

  Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi'l-akdâm
  (Allah'ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut

  Sol ayağı yıkarken

  Allâhumme'c'al-lî sa'yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra
  (Allah'ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle)


  -Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli:

  Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh
  (Ben şehadet ederimk ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O'nun kulu ve Rasûlüdür)

  - Ve şu duayı okumalıdır

  Allâhumme'şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va'sımnî mine'l-velehi ve'l-emrâdı ve'l-evca
  (Allah'ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru)

  - Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Sûresini okumak ta abdestin âdâbındandır:
  İnnâ enzelnâhu fî-leyleti'l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu'l-kadri. Leyletu'l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu'l-melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle'ıl-fecr"
  (Biz O (Kur'an)'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.)

Benzer konu başlıkları: Abdest Alırken
Forum Başlık Tarih
Dualar ve Faziletleri Abdest Alırken Okunan Dualar 21 Kasım 2013
Rüya Tabirleri Rüyada Birini Abdest Alırken Görmek 30 Temmuz 2012
Rüyada Rüyada Ölmüş Birini Abdest Alırken Görmenin Anlamı 30 Temmuz 2012
Rüya Tabirleri Rüyada Abdest Alırken Suyun Kesilmesi 29 Temmuz 2012
Rüyada Rüyada Abdest Alırken Burun Kanaması 29 Temmuz 2012