70 bin meleğin duası

'Soru Cevap' forumunda Misafir tarafından 16 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


  1. arkadaşlar yetmiş bin meleğin duası lazım 70 Bin Meleğin Duası nedir
       2. Cevap: 70 bin meleğin duası

    Ahmed b. Hanbel ve Tirmizî’nin rivayet ettiği “Kim sabahladığında üç defa “Euzu billahi’s-semii’l-Alîmi mine’ş-şeytani’r-racîm” duasını, ardından da Haşir Suresi'nin son üç ayetini okusa, Allah onun için yetmiş bin melek vekil tayin eder ki, akşama kadar ona rahmetle dua eder..” mealindeki hadis için ( Kenzu’l-ummal, h. No: 3491).

    “Rahmetle dua” olarak tercüme edilen kelime, hadiste “yusallûne” kelimesiyle ifade edilmiştir. Bu kelime istiğfar ve rahmet manasınadır.

    Demek ki, meleklerin yaptığı dua, söz konusu kişinin bağışlanması, affolunması, rahmetle muamele görmesi için yapılan bir duadır. Melekler masum olduğu için, duaları da makbuldür. Aynı şey diğer hadis için de geçerlidir.