657 Evlilik İzni

Konusu 'İş Dünyası' forumundadır ve EyLüL tarafından 15 Haziran 2011 başlatılmıştır.

 1. EyLüL Üye

  657 Evlilik İzni
  657 Evlilik İzni Kaç Gün
  657 Evlilik İzni Yeni Değişiklikler

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak değişiklik nihayet meclise sunuldu. Devlet Personel Başkanlığı, değişiklik kanun tasarısının bugün itibariyle (9 Haziran 2010) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edildiğini belirterek tasarının son halini yayımladı.

  DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

  MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Kademe ve kademe ilerlemesi:
  Madde 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

  Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

  72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir.

  Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

  Son on yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

  Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

  Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.


Benzer konu başlıkları: Evlilik İzni
Forum Başlık Tarih
Güncel Bilgiler Evlilik izni dilekçesi 29 Kasım 2010
İş Dünyası Evlilik İzni Kaç Gündür 27 Eylül 2010
Haberler 2010 Yeni Doğum, Ölüm ve Evlilik izni 16 Mart 2010
En Güzel Sözler Evlilik Tebrik Sözleri 2014 17 Mart 2014
Karışık Sözler Evlilik Nişan Tebrik Sözleri 13 Mart 2014