24 Kasım Öğretmenler Günü

'Önemli Gün ve Haftalar' forumunda YAREN tarafından 24 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. Öğretmenler Günü
  Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü..
  Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

  [​IMG]
  Öğretmenler Gününün Kısa Tarihçesi
  Türkler, ilk önceleri Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır.
  8. Yüzyıldan itibaren, İslamiyetin kabul edilmesiyle birlikte Uygur alfabesi bırakılarak Arap alfabesine geçilmiştir.
  Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet’i kuran ulu önder Atatürk, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yeniliği başlatmıştır. Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur.
  Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve okur yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmıştır.
  24 Kasım 1928 tarihinde açılan, Millet Mektepleri’nde, yaşlı, genç, çocuk, kadın… herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.
  Millet Mektepleri’nin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.​


  Forumdaş Ailesi arasında öğretmen arkadaşlarımızın da ayrıca
  Öğretmenler Günü'nü kutluyor,
  görevlerinizde başarı ve sabır diliyorum..

  [​IMG]
    2. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Tüm ögretenlerin, tüm ögretmenlerimin günü kutlu olsun.

  Aynı azimle, daha nice 24 Kasımlara insallah...  [​IMG]
    3. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Bütün Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü Kutluyorum Ve Butun Ogretmenlere Ve Kendı Ogretmenlerıme Icten Sevgılerımı Yolluyorum...
    4. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Bütün öğretmenlerin değil, bu kutsal mesleği hakkıyla yapan öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.
   


  passer bunu beğendi.

 5. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  [​IMG]
   


  Sami bunu beğendi.

 6. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun
    7. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Ülkesi için,milleti için,insalık için çalışan ; avrupada en çok çalışıp en az gelire sahip olan ; başta üzerimde emeği olan ;ve bu ülkeye yararlı insanlar yetiştiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun...
    8. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Dunyanin En Degerli Varliklari Olan Siz Ögretmenler! Bugün, Türk Ogretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygiyi Yenileme, Onun Yüceligini Anma Günüdür. Böyle Anlamli Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Selamlıyorum
    9. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  bütün ögretmenlerın ögretmenler gününü kutluyorum :) ellerınden öpuyorum hepsının teker teker (domuz grıbıne karsın :):))) inşallah birgün bende bu önemlı günü ögrencılerımle kutlarım :f196:
    10. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Bu Meslegi Kutsalca Yapan Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü Kutlarım...
    11. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun
    12. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Atatürk Türkiye'sinin çağdaş aydın gelecek vaadeden tüm öğretmenlerinin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
    13. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Hakkıyla mesleğini icra eden öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum.Bu özel günleri kutlu,mutlu olsun.

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baş öğretmeni,Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten eğitim ve Öğretmenlerimize dair söylemiş olduğu bir kaç söz aktarmak istedim :

  -Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir,fendir.İlmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir,cehalettir,doğru yoldan sapmaktır.

  -Öğretmenler; yeni nesli Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil,sizin eseriniz olacaktır.
  Eserin kıymeti, sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet: fikren,ilmen,fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.


  Yalnız;ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının sonuçlarını idrak etmek ve gelişmesini zamanında takip etmek şarttır. Binlerce yıl önceki kuralları, bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilmin ve fennin içinde olmak değildir. En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir.


  -Dünyanın her yanında Öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer kişileridir.
    14. Cevap: 24 Kasım Öğretmenler Günü

  Saygıdeğer Öğretmenlerim,
  Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya yönelik 1.Dünya Savaşının ardından yok olan
  İmparatorluğun üzerine eşsiz bir mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
  Cumhuriyetimizi kuran iradenin ortaya koyduğu devrimler ve ilkeler
  incelendiğinde yeni Türk Devleti için üç hedefin belirlendiği görülür.
  Bunlardan birincisi tam bağımsızlık ilkesi: Zaten verilen milli mücadelenin milli
  mücadele özünde bir bağımsızlık savaşıdır.
  İkincisi ise ulus devlet yapısıdır: Yani tek bayrak tek millet söyleminde
  somutlaşan üniter devlet ve toplum yapısı.
  Üçüncüsü ise çağdaş muasır medeniyeti yakalamak ve onu da aşmaktır.
  Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte gerçekleştirilen devrimler ve ATATÜRK’ün
  ilkeleri bu amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir.
  Bu üç temel hedefi Türk çocuklarının, Türk Gençliğinin ve nihai olarak Türk
  Ulusunun bilincine yerleştirecek kurumlar eğitim kurumlarıdır. Osmanlı döneminde
  çocukların büyük bir kısmı bir eğitim olanağından tamamiyle mahrum idi sadece belirli
  bir elitin çocuklarının eğitim görebildiği medreselerde de çağdışı eğitim verilmekte
  idi. Öte yandan ülkede yaşayan azınlık okulları veya başka ülkelerin misyonerlik
  faaliyetleri amacıyla açmış oldukları okullar vardı. Böylesine çağdışı bir eğitimle
  bir ülkenin ayakta kalabilmesi olanaksızdı ve de kalamadı. Bu tarihi gerçeğin çok iyi
  farkında olan Cumhuriyeti kuran irade bu nedenle en büyük devrimlerden biri olan
  öğretim birliği yasasını çıkararak çağdaş ve Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine
  uygun bir gençlik yetiştirilmesi amaçladı.
  80 yılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetimizin bu bağlamda katettiği mesafe
  son derece önemli ve takdire şayandır, ancak yeterli değildir.
  Okul öncesinde erişilen %15 civarındaki okullaşma oranı, Ortaöğretim düzeyinde %
  50 civarındaki okullaşma oranı ve yükseköğrenim düzeyinde %25 civarındaki okullaşma
  oranı henüz gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Elbetteki az gelişmişlik zincirini
  kırabilmemiz için bu sayısal değerlerin acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak
  ülkemizde esas sorun nicelikten ziyade nitelik sorunudur. Üniversite sınavına giren
  öğrencilerin %70’inin fenden, %30’unun matematikten sıfır puan alması uluslararası
  düzeyde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin karşılaştırılmasında Türk
  öğrencilerin hep son sıralarda yeralması üzerinde dikkatle durmamız gereken çok önemli
  sorunlardır. Bunlarında ötesinde bir devrim yasası olan öğretim birliği yasasına
  aykırı olarak oluşturulan eğitim kurumları diğer bir çok önemli sorunu
  oluşturmaktadır. Yüce ATATÜRK’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya yönelik
  yeminlerin yapıldığı tamamiyle denetimsiz kuran kursları, laik Cumhuriyet karşıtı
  siyasal yapıların oluşturduğu ve her türlü desteği verdiği “arka bahçemiz” diye
  nitelendirdikleri imam hatip okulları, yine laik Cumhuriyet karşıtı özel okullar,
  dershaneler, öğrenci yurtları ve ışık evleri öğretim birliği yasasından önemli bir
  sapmayı gerçekleştirmiştir. Bu kurumlardan yetişen tamamiyle farklı bir dünya görüşüne
  sahip insanlar bu farklılıklarını siyasal, sosyal, kültürel yaşamda ortaya
  koymaktadırlar. Bu eğitim kurumlarından yetişen ve siyasal alanda önemli güce erişen
  kişi veya gruplar Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesiyle ve çağdaş Cumhuriyetimizin
  devlet organlarıyla açık bir biçimde savaşmaktadırlar.
  Üniter devlet ve toplum yapımızın ve laik Cumhuriyetimizin bu denli tehdit
  altında yaşandığı bir dönem olmamıştır.
  Ülkemizin içinde bulunduğu durumu çocuklarımıza ve gençlerimize doğru bir şekilde
  anlatmak hepimizin görevi ancak öncelikle de öğretmenlerimizin görevidir. Bu anlamda
  öğretmenlerimizin her zamankinden daha fazla sorumluluk taşıdığı bir gerçektir.
  ATATÜRK’ün öğretmenlerinin bu sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine
  getireceğine inancımı belirterek tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın
  Öğretmenler Gününü kutluyorum.
  Kaynak=www.okuldersleri.com