Ülkemizde nüfus azalmasının olumsuz etkileri

'Etüt Merkezi' forumunda Misafir tarafından 19 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu

 1. Türkiyede nüfus azalmasının olumsuz etkileri nelerdir
  ülkemizde nüfus azalışının olumsuz etkileri
   


 2. Cevap: Ülkemizde nüfus azalmasının olumsuz etkileri

  Geleneksel Demografik Rejimde; Doğum ve ölüm oranları %040-50 arasında, yıllık nüfus artışı yıllık %2-3’ün üzerindedir. Geçiş Döneminde; Doğum ve ölüm oranları %040-10arasında, yıllık nüfus artışı %1-2 oranındadır. Bu dönemde ölüm oranı sürekli düşmekte, doğum oranı bir süre aynı devam etmekte daha sonra düşmektedir.

  Nüfus, belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan topluluğudur. Ülkemizde nüfus sayımlarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapmaktadır. İlk düzenli nüfus sayımı 1927, ikincisi 1935 yılın¬da yapılmıştır.
  Daha sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından sonra her 10 yıl¬da bir yapılmasına karar verilmesine rağmen, bazı ihtiyaçlardan dolayı 1997 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. En son yapılan nüfus sayımı ise, 2000 yılındadır.

  NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:

  1. Fiziki Faktörler

  a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol¬duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı¬man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de¬ğildir.
  b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

  c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu¬ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfus¬ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

  2. Beşeri Faktörler

  a. Sanayileşme: Bütün Dünya'da olduğu gibi Tür¬kiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.
  b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu¬dur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

  c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay¬naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol¬duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zongul¬dak, Soma, Elbistan buna örnektir.
  d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında¬ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş¬mıştır.

  e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille¬rimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayse¬ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

  Nüfus dağılışında; su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri, göçler vb. birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir.

  Bir yerdeki toplam nüfusun o yerin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus miktarına “nüfus yoğunluğu" denir.
   


Yükleniyor...