Hz Muhammedin ahlakı ile ilgili hadisler

Konu, 'Hadis-i Şerifler' kısmında Wish tarafından paylaşıldı.

 1. Peygamber Efendimizin ahlak ile ilgili hadisleri
  Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadisleri
  Ahlak ile ilgili peygamberimizin hadisleri


  (Ahlakınızı güzelleştiriniz) [İbni Lal]
  (Sizin imanca en güzeliniz ahlakça en güzel olanınızdır.) [Hakim]

  (Ya Rabbi senden sıhhat afiyet ve güzel ahlak dilerim.) [Harâiti]
  (Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.) [Beyheki]

  (Güzel ahlak büyük günahları suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlak ise salih amelleri sirkenin balı bozduğu gibi bozar.) [İ. Hibban]

  (Allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlaklı bir günahtan tevbe edip kurtulursa bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz.) [İsfehani]

  (Bir kimse tevbe ederse tevbesini Allahü teâlâ kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz. Zira bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle daha büyük günah işler.)
  [Taberani]

  (Güzel ahlak senden kesilen akrabanı ziyaret etmek sana vermeyene vermek sana zulmedeni affetmektir.) [Beyheki]

  (Din güzel ahlaktır.) [Deylemi]
  (Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır.) [Tirmizi]
  (Şüphesiz güzel ahlak güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir.) [Harâiti]

  (Bir müslüman güzel ahlakı sayesinde gündüzleri oruç tutan geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur.) [İ. Ahmed]

  (Bir insan az ibadet etse de güzel ahlakı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur.) [Taberani]

  (Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler çirkinliği giderir.) [Müslim]

  (Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur.) [Müslim]
  (En çok sevdiğim kimse huyu en güzel olandır.) [Buhari]
  (Yumuşak olan kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir.) [Tirmizi]

  (Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylık yumuşaklık gösterendir.) [İ. Ahmed]

  (Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar.) [Ebu Davud]

  (Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır.) [Tirmizi]

  (Cennete götüren sebeplerin başlıcası Allahü teâlâdan korkmak ve iyi huylu olmaktır. Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek bu nimetlere kavuşunca sevinmek azgınlık yapmaktır.) [Tirmizi]

  (İmanı en kuvvetli kişi ahlakı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır.) [Tirmizi]

  (İnsan güzel huyu ile Cennetin en üstün derecelerine kavuşur. [Nafile] İbadetlerle bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy insanı Cehennemin en aşağısına sürükler.) [Taberani]

  (İbadetlerin en kolayı az konuşmak ve iyi huylu olmaktır.) [İbni Ebiddünya]

  (Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlak kendini haramlardan alıkoyan vera cehlini örten hilm.) [Nesai]

  (Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış!) [Hakim]

  (Söz veriyorum ki münakaşa etmeyen haklı olsa da dili ile kimseyi incitmeyen şaka ile veya yanındakileri güldürmek için yalan söylemeyen iyi huylu olan müslüman Cennete girecektir.) [Tirmizi]

  (Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim: Konuşunca doğru söyleyen verdiği sözü yerine getiren emanete riayet eden namusunu koruyan gözlerini haramdan sakınan ellerini kötülükten çeken.) [İ.Ahmed]

  (Allahü teâlâ buyuruyor ki: “Size gönderdiğim İslam dininden razıyım [bu dini kabul edip bu dinin emir ve yasaklarına riayet edenlerden razı olur onları severim.] Bu dinin tamam olması ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur. Dininizin tamam olduğunu her gün bu ikisi ile belli ediniz!) [Taberani]

  (Sıcak su buzu erittiği gibi iyi huylu olmak günahları eritir yok eder. Sirke balı bozup yenilmez hâle soktuğu gibi kötü huylu olmak ibadetleri bozup yok eder.) [Taberani]

  (Hak teâlâ yumuşak huyluya yardım eder sert ve öfkeliye yardım etmez.) [Taberani]

  (Yumuşak olan kızmayan müslümanın Cehenneme girmesi haramdır.) [Tirmizi]

  (Yavaş yumuşak davranmak Allahü teâlânın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü teâlânın sevdiği şey yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır.) [E.Ya’la]

  (Kişi yumuşaklığı tatlı dili ile gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur.) [İ. Hibban]

  (Kızınca öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever.) [İsfehani]
  (Güler yüzle selam veren sadaka verenin sevabına kavuşur.) [İ.E.dünya]

  Bir kimse Resulullah efendimizden nasihat istedi (Kızma sinirlenme) buyurdu. Birkaç kere sordu hepsine de (Kızma sinirlenme) buyurdu. (Buhari)